Behoort

Uitnodiging om te Behoort

As wêreldwye gemeenskap word ons tans in die gesig gestaar deur die Covid-19 krisis en wat dit beteken om “social distancing” te beoefen. As geloofsgemeenskap beteken dit dat ons Behoort op hierdie stadium virtueel plaasvind. Fisiese afstand, is moeilik, maar dit beteken gelukkig nie dat ons nie met mekaar kan kommunikeer nie!

Ons eredienste word weekliks uitgesaai en ons kleingroepe ontmoet ook via tegnologie. Ons het selfs na afloop van die erediens virtuele tee en koffie drink en gesels. Om só met mekaar te leer gesels is omtrent ‘n uitdaging – teen die tyd is daar al ‘n hele paar artikels oor “Zoom fatigue” gepubliseer. Ons het ook onlangs ‘n paar riglyne vir Zoom gesprekke ontwikkel wat jy gerus kan lees en dalk ook jou bydraes kan lewer.

Gebedsmateriaal – Tussen in : Drempeltyd

Gebedsmateriaal : Augustus Ons is opgewonde om die gebedsmateriaal vir Augustus bekend te stel. Ons sal dié materiaal daagliks WhatsApp. Dit kan ook hier afgelaai word.  SKRYF 'N GEBED   Gedurende die maande van Augustus gaan ons op die tema van ‘Drumpeltyd’...

Gemeenteraad kenmerke

Wat is die eienskappe van 'n Gemeenteraadslid? Wat is die kenmerke van iemand wat op die Gemeenteraad dien? Hier is ‘n kombinasie van Bybeltekste en formuliere van die NG Kerk wat kan help om iemand te nomineer en ook gebruik kan word deur die huidige lede om hulself...

Die A tot Z van Geestesgesondheid

Ons leef in uitdagende tye. Ons word op die proef gestel deur ons omstandighede en ons geestesgesondheid is belangrike kaptitaal om in hierdie tye staande en optimaal funksionerend te bly. Geestesgesondheid het te doen met ons vermoë om die uitdagings van die lewe te...

Gemeenteraad besluit oor byeenkomste onder 50

Geliefdes In ons pastorale brief van 17 Maart het die Gemeenteraad besluit dat, hoewel dit toelaatbaar was om in groepe kleiner as 100 te ontmoet, ons die eredienste en alle gemeenteaktiwiteite op die kerkterrein kanselleer. Ons het ons teologiese refleksie hieroor...

Waardes vir kinders

Waardes en ons kinders Die inperkingstyd gee vir ouers die geleentheid om sekere gesprekke met ons kinders te hê waarvoor daar soms nie genoeg tyd is nie. Ons het al voorheen na emosies gekyk. Watter gesprekke kan ons nog met ons kinders voer wat waardevol is? Dalk...

Raak deel van 'n Kleingroep

Kontak ons
Share This