Uitnodiging om te Besin

As gemeente glo ons dat ons primêre doel is om die Here lief te hê met ons hele hart, siel, krag en verstand en ons naaste soos onsself. Om in ‘n verhouding met die Here te staan is die uitnodiging om te Besin. Hierdie uitnodiging nooi ons om vriendskap met God te bou. As dit nie was vir Jesus wat self gesê het, “Ek noem julle nie meer slawe nie, maar vriende” sou dit belaglik gewees het om te dink dat ons in ‘n vriendskap met God kan staan. As gemeente glo ons dat hierdie Besinning op verskillende maniere uitgeleef word. Op Sondae aanbid ons saam in die erediens en bou ons verhouding met die Here deur die liturgie van aanbidding en Woord verkondiging. Ons vier ook die sakramente saam.

Ons groei ook in ons interaksie met God deur die beoefening van geestelike dissiplines. Hierdeur maak ons spasie vir God se Gees om ons te vorm na die beeld van Jesus. Hierdie interkasie met God word gebou saam met ander gelowiges maar ook in ons eie gebedslewe. Ons ontwikkel weeklikse materiaal om groepe en individue te help met hulle geestelike vorming.

Soms nooi ons ook gemeentelede om spasies van afsondering in hulle lewens te skep. Party mense noem dit ‘n retreat, ons verwys soms na dit as ‘n oomblik van stilte. Op hierdie bladsy sal jy verskillende hulpmiddels kry wat jou kan help om te Besin.

Jesus se gebed : Johannes 17

In Johannes 17 lees ons die langste gebed van Jesus. In die erediens het Adri-Marie van Heerden die beeld gebruik dat ons uitgenooi word om hierdie gebed af te luister. In hierdie gebed bid Jesus vir eenheid en ook vir ons ken van God. Dit is maklik om iets te breek,...

Gehoorsaamheid as ‘n gewoonte

Doen dit vir my! Hoeveel ouers het nie al hierdie woorde vir hulle kinders gesê omdat hulle nie een of ander taak wil verrig nie. Kind: "Maar ek wil nie skottelgoed was nie!" Ouer: "Jy doen dit vir my" Hierdie dinamiek probeer 'n verband bring tussen die opdrag en die...

Waardes vir kinders

Waardes en ons kinders Die inperkingstyd gee vir ouers die geleentheid om sekere gesprekke met ons kinders te hê waarvoor daar soms nie genoeg tyd is nie. Ons het al voorheen na emosies gekyk. Watter gesprekke kan ons nog met ons kinders voer wat waardevol is? Dalk...

Bybelstudie 13 Mei : Petrus se herstel (Johannes 21:15-19)

Petrus word herstel In Johannes 21:15-19 lees ons die gesprek van Jesus en Petrus. Dit is 'n aangrypende teksgedeelte: Johannes 21:15–19 15Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?” “Ja,...

Hoe om jou gemoedstoestand te verbeter

Wens ons nie almal dat ons met die druk van ’n knoppie dadelik gelukkiger kan voel nie? Die goeie nuus is dat daar wel dinge is wat ons kan doen om ons gemoed redelik vinnig te lig. In vyf navorsingstudies het navorsers getoets of dit moontlik is of ons meer positiewe...

KAtegese en tieners

Kliek hier

LAai die materiaal af

Kliek hier

Luister na preke

Kliek hier
As jy die gemeente se nuusbrief wil ontvang vul die volgende in.

As jy die gemeente se nuusbrief wil ontvang vul die volgende in.

Jy is nou ingeteken!

Share This