Uitnodiging om te Besin

As gemeente glo ons dat ons primêre doel is om die Here lief te hê met ons hele hart, siel, krag en verstand en ons naaste soos onsself. Om in ‘n verhouding met die Here te staan is die uitnodiging om te Besin. Hierdie uitnodiging nooi ons om vriendskap met God te bou. As dit nie was vir Jesus wat self gesê het, “Ek noem julle nie meer slawe nie, maar vriende” sou dit belaglik gewees het om te dink dat ons in ‘n vriendskap met God kan staan. As gemeente glo ons dat hierdie Besinning op verskillende maniere uitgeleef word. Op Sondae aanbid ons saam in die erediens en bou ons verhouding met die Here deur die liturgie van aanbidding en Woord verkondiging. Ons vier ook die sakramente saam.

Ons groei ook in ons interaksie met God deur die beoefening van geestelike dissiplines. Hierdeur maak ons spasie vir God se Gees om ons te vorm na die beeld van Jesus. Hierdie interkasie met God word gebou saam met ander gelowiges maar ook in ons eie gebedslewe. Ons ontwikkel weeklikse materiaal om groepe en individue te help met hulle geestelike vorming.

Soms nooi ons ook gemeentelede om spasies van afsondering in hulle lewens te skep. Party mense noem dit ‘n retreat, ons verwys soms na dit as ‘n oomblik van stilte. Op hierdie bladsy sal jy verskillende hulpmiddels kry wat jou kan help om te Besin.

Gemeenteraad kenmerke

Wat is die eienskappe van 'n Gemeenteraadslid? Wat is die kenmerke van iemand wat op die Gemeenteraad dien? Hier is ‘n kombinasie van Bybeltekste en formuliere van die NG Kerk wat kan help om iemand te nomineer en ook gebruik kan word deur die huidige lede om hulself...

(Hoe) Kan ek verander?

Verandering is 'n proses In 'n bekende Bob Newhart video kom vra 'n persoon hulp oor 'n vrees wat sy het. Hier is die snaakse video daaroor. Stop it! Hoeveel keer het jy al vir jouself gesê, "Ek gaan net...

Praktyke wat help met onvoorspelbaarheid

In 'n vorige video het ons gekyk na die elemente van die Trauma wat elkeen van ons tydens Covid-19 ervaar. Dit is belangrik om te besef dat ons almal hierdeur gaan. In hierdie opvolg video kyk ons na twee praktyke wat kan help in hierdie onvoorspelbare tye. Ons hoop...

Toegangsroetes tot Veerkragtigheid (resilience)

Dis warm, dis ongemaklik, dis seer. Daar’s vonke, vuur en ’n gedurige gekap: die oorverdowende geraas van staal op staal. Ons word eers in ’n vuur gloeiend warm gemaak en dan weer in yskoue water gedompel; daar’s ’n gesuis van stoom. Maar met elke warm-en-koudmaak...

Trauma en hoe om daar vir mekaar te wees

In hierdie tyd gesels die Sielkundige Lollie Smith oor ons ervarings in Covid-19. Sy bespreek dat ons tans almal deur trauma gaan en dat dit ons gedrag wat sy as goggas beskryf na vore laat kom. Sy help ons ook om te dink hoe ons vir mekaar goed kan wees in hierdie...

KAtegese en tieners

Kliek hier

LAai die materiaal af

Kliek hier

Luister na preke

Kliek hier
Share This