Refleksie deur: Lyn van Rooyen

 

“This event is an embarrassment,” so het Schalk van Heerden Woensdagaand se “Real Talk” geleentheid afgesluit. En hy het gesê dat daar volgende maand weer ‘n geleentheid gaan wees wat ‘n “embarrassment” gaan wees, en die volgende maand weer… Waarom sal FGK se kapel op ‘n gewone Woensdagaand stampvol mense sit wat ‘n geleentheid bywoon wat as ‘n verleentheid beskryf word?  Oud en jonk, Afrikaans en Engels, van Johannesburg tot Pretoria, meestal wit….ons het gekom om te luister. Luister na die ervarings van swart mense in Suid Afrika in 2018. Geluister na frustrasies en pyn van die verlede, maar ook van die hede. Geluister na die kommer oor die toekoms van ons land. Die vraag is verskeie kere gevra: “Wat kan ons as wit, meestal Afrikaanssprekende Suid Afrikaners doen om die skade te herstel?” Dis onmoontlik om bykans twee uur se gesprek in ‘n paar woorde op te som, maar wat ek oor en oor gehoor het, is “Sien my”.

  • Sien my, jou swart of bruin kollega, buurman, winkelassistent of taxibestuurder raak as ‘n mens geskape na die beeld van God,
  • Sien my raak met my agtergrond en met die effek wat rassisme en die apartheidstelsel op my psige en my ekonomiese situasie gehad het,
  • Sien my raak in die realiteit van my lewe, waar armoede, gebrek aan geleenthede en ‘Black Tax*’ my terughou,
  • Sien my raak deur my naam te ken, dit reg uit te spreek en my taal te leer praat,
  • Sien my deur sensitief te wees vir my kultuur en gebruike, en my reg aan te spreek,
  • Sien my deur nie die negatiewe prentjie van die media voor te hou nie, en veral ook nie eensydige boodskappe op sosiale media aan te stuur nie,
  • Sien my deur my na jou huis te nooi,
  • Sien my deur navraag te doen oor my lewe, my kinders, wat vir my belangrik is,
  • Sien my deur my kennis, gawes en talente raak te sien, en nie te aanvaar dat jy die kenner of die ekspert op alle velde is nie,
  • Sien my deur geleenthede te skep om my kennis en vaardighede te gebruik, maar ook jou kennis en vaardighede oor te dra.

Sien my! Hoe eenvoudig klink dit! Waarom het Schalk dan hierdie geleentheid as ‘n ‘embarrassment’ beskryf? Omdat dit vandag nog nodig is om kunsmatig sulke geleenthede te skep. Omdat dit moeilik is om met my deel aan die hede en die verlede gekonfronteer te word. Omdat iemand anders die voor-die-handliggende vir my moet sê. Omdat hierdie eenvoudige voorstelle, wat veral vir elke Christen vanselfsprekend behoort te wees, steeds nie die realiteit in ons daaglikse lewe is nie. Juis vir hierdie redes is sulke geleenthede onontbeerlik.

Dankie, Betereinders, vir skep van hierdie belangrike, uitdagende verleentheid.  

*Black Tax is deel van ‘n kollektiewe kultuur waar van enige persoon wat enige ekonomiese sukses behaal verwag word om verantwoordelikheid vir die uitgebreide familie te help dra. Bv., as ek ‘n woonstel het, word dit aanvaar dat ‘n jong nefie of niggie wat in die omgewing studeer by my sal intrek, en dat ek finansiële verantwoordelikheid hiervoor sal dra.