Die Brood gewoonte

Saam met wie jy broodbreek is sekerlik een van die mees belangrikste vrae wat jy kan vra. Saam wie jy kies om jou lewe te deel, jou vreugde en jou pyn, jou drome en teleurstellings. Die invloed van die mense rondom jou kan nie geonderskat word nie.