Brug gewoonte

"Aan ons is die bediening van versoening toevertrou."

Party mense sou sê dat die probleem met om 'n brug te wees, is dat mense van beide kante oor jou loop.  Mens moet braaf wees om te kan Brugbou. Maar in Suid-Afrika is dit sekerlik een van ons grootste uitnodigings: Om brûe te kan bou, om versoening te bring, om in die bres te staan.