Bring en Gee getuienis

Bring en Gee getuienis Verlede week het iemand ‘n rolstoel aan Bringe en Gee geskenk. Ons vennote by Youthzones vertel ons toe dat hulle weet van ‘n man wat hierdie rolstoel kan gebruik. Die volgende video en woord van dank is aan FGK aangestuur: We couldn’t be...
Koffiewinkelnuus

Koffiewinkelnuus

Koffiewinkelnuus FGK is ’n gemeente wat Beweeg. Ons Beweeg nie net na buite nie, maar skep ook ’n kultuur van gasvryheid wat ’n innooi- en plekmaakbeweging behels. Gevolglik is ons kuierarea nie net vir onsself nie, maar ’n plek waar ons ander mense raaksien en raak...

MM Walters

MM WALTERS Meister Eckhart En nou, omdat ons almal volmaaktheid nastrewe moet ons ophou om te kla voor God, besef dat die aanloop God en hemel toe in die sélf en in die stilte lê. Een ding is nodig Martha, vertel dit aan die susters, en dit is die alleenloop deur...
Tentmakerspos

Tentmakerspos

Tentmakerspos Gemeenteraad terugvoer- Januarie 2019 Jaco de Witt Die Gemeenteraad het ’n beroepingsvergadering gehou. Ds. Jurie Schoeman het die Ring verteenwoordig as FGK se konsulent. Tydens die vergadering is Jaco de Witt eenparig as die GR se kandidaat vir die...
Zoeloe klasse

Zoeloe klasse

Zoeloe KLASSE Begin 11 Februarie Registreer HIER  ONS GLO DAT DIE HERE ONS ROEP OM ONS “ONS” GROTER TE MAAK Daarom bied ons van hierdie jaar af Zoeloe klasse in blokke van 6 aan. Die eerste blok begin reeds op die 11de...
Betereinder se “Real Talk”

Betereinder se “Real Talk”

Refleksie deur: Lyn van Rooyen   “This event is an embarrassment,” so het Schalk van Heerden Woensdagaand se “Real Talk” geleentheid afgesluit. En hy het gesê dat daar volgende maand weer ‘n geleentheid gaan wees wat ‘n “embarrassment” gaan wees, en die volgende...