Beste gemeente,

Advent is die seisoen van verwagting. Ons rig ons oë op die Here wat oor en oor belowe dat ons nie alleen gelaat sal word nie. Verlede Sondag het ons juis gefokus op die tema van hoop. Schalk van Heerden het gepreek, en die diens kan op die webblad geluister word. 

In die seëngroet het hy uit Romeine gelees;

“Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees” (15:13)

As ons terug dink oor 2018 kan ons as gemeente getuig dat die Here by ons was. Dit was nie ‘n maklike jaar nie. Tog, ten spyte van moeilike omstandighede het ons die Here se bystand ervaar. 

As personeelspan het ons in die laaste paar weke met ‘n waarderende blik na die jaar teruggekyk. Ons is dankbaar vir wonderlike momente in die gemeente. Van hierdie momente sluit die volgende in: 

‘n Inspirerende kerssangdies, medewerkers wat met soveel sorg in die die kinderkerk bedien het, die Makiti – en Oesfees, ons medewerker langtafel ete, die skuif na die konsistorie; die aktiewe deelname van die seniors in ons gemeente wat soos die Psalm digter skryf “sterk is soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon” (92:13). Ons is dankbaar vir elke lidmaat se bydraes van tyd, energie en verhoudings. Dit sal vir ons goed wees om ook by U te hoor oor die “highlights” van die jaar. Gebruik gerus die “comments” hier onder om ons te laat weet wat U hoogtepunte is

Die moeilike in die jaar het natuurlik die pynlike proses van personeel afleggings ingesluit. Verder het ‘n klomp van ons families geliefdes aan die dood afgestaan. Dit was swaar. Tog is daar hoop en die belofte dat die Here nog nie klaar is nie. Paulus herinner ons juis in die Filippense brief,

“Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig, op die dag wanneer Christus Jesus kom”.

Komende Sondag is die tweede week van Advent. Jaco de Witt preek en die tema is Vrede.

In die res van Desember se Sondag eredienste maak ons gebruik van gaspredikers:

16 Desember – Ds. Koos Loots

23 Desember – Ds.Theo Marais

25 Desember – Ons Kersdiens sal deur Adri-Marie van Heerden gefasiliteer word. 

30 Desember – Ds.Barry van der Merwe

31 Desember – Ons nooi die gemeente om saam met NG Randburg die oujaarsaand by te woon. Ds. Servaas de Kock se diens begin 19:00 op die hoek van Dover en Vine in Ferndale.

6 Januarie – Tom Smith

13 Januarie – Visie diens

KERKKANTOOR SLUITING

Die kerkkantoor sluit op Vrydag die 14de Desember en sal op Maandag die 7de Januarie weer open. Indien daar nootgevalle in die gemeente is het ons met Ds.Koos Loots gereël om in hierdie tydperk by te staan. Sy kontakbesonderhede sal op die gemeente se antwoordmasjien beskikbaar wees.

VAKATURE vir 2019: ADMIN ASSISTENT

Die Gemeenteraad het ‘n halfdag pos vir ‘n administratiewe assistent goedgekeur. Hierdie pos sal saam met Schalk van Heerden as gemeente koördineerder werk. Ons is opsoek na gemeentelede wat geroep voel vir hierdie werk en beskikbaar is van Maandag tot Vrydag van 7:30 – 12:00. Kandidate moet beskik oor algemente administratiewe vaardighede. Belangstellendes kan hulle CV’s aanstuur na admin@fgk.co.za. Die DVK (Dienverhouding Kommissie) sal die CV’s ontvang en geskikte kandidate sal vir ‘n onderhoud genooi word. Die sluitingdatum vir aansoeke is 3 Januarie 2019.

VERHURING VAN KANTORE

Daar is tans 4 kantore wat verhuur kan word. As U weet van mense wat kantoorspasie soek kan U ons gerus laat weet. Die kantore se verhuring sluit internet, sekuriteit en ’n gemeenskaplike kombuis in en die huur beloop ongeveer R3000 per maand. As U belangstel kan U die kerkkantoor skakel of ’n epos stuur aan admin@fgk.co.za.

KINDERKERK EN JEUG

In hierdie week het ons die kategese se boeke bestel en is baie opgewonde oor ons 2019 proses. Alle ouers word uitgenooi om op die 13de Januarie na die diens agter te bly vir ‘n kort vergadering oor die kategese vir die kinders en tieners van die gemeente. Een van die doopbeloftes wat ouers gemaak het sê: “Beloof u om hierdie kind, van wie u vader en moeder (of voog) is, in dié leer na dié beste van u vermoë te onderrig en te laat onderrig?”

As gemeente is ons ernstig oor hierdie belofte om ons kinders te leer. As gemeente en ouers wil ons ‘n span wees wat ons kinders onderrig en laat onderrig en ons werk hard daaraan om ons ouers hiermee te help. Teken asb die vergadering in U dagboek aan. Ons sien uit om U na die diens te ontvang.

MUSIEKBEDIENING

Met Deon Meiring se bedanking as musiekleier gaan Adri-Marie van Heerden as musiek koördineerder in 2019 optree. Sy het reeds met die verskillende musikante en sangers begin ontmoet en terugvoer gevra. Almal in die musiekbediening word herinner aan die vergadering op die 13de Januarie om 8:15. As daar gemeentelede is wat die Here wil dien duer musiek en deel wil word van die musiekbediening kan hulle ook hierdie vergadering bywoon. Kontak gerus vir Adri-Marie by jeug@fgk.co.za met enige navrae.

Hierdie is die laaste nuusbrief van 2018. Mag elkeen van U wat hierdie lees ‘n wonderlik Advent, Kersseisoen en nuwe jaar beleef. 

 KALENDER DATUMS

Ons is reeds besig om te werk aan 2019 se kalender. U kan solank na hierdie skakel gaan om belangrike datums aan te teken. Hierdie kalender is nog nie die finale produk nie maar kan vir U ‘n riglyn gee vir die jaar.

Ons herinner U aan die volgende gebeure in Januarie:

11 Januarie – Langtafel ete vir die gemeente se medewerkers

13 Januarie – Visie Sondag (probeer om nie hierdie diens te mis nie)

26 Januarie – Oggend Retreat (9-11 by die Kapel)

27 Januarie – Nagmaal diens

GEMEENTERAAD NUUS

In 2019 sal Thomas Marshall as voorsitter en Paul Pretorius as ondervoorsitter van die gemeente die Here dien. Mag die Here vir julle krag en wysheid gee. Ons vra ook dat daar voorbidding gedoen sal word vir die volgende gemeentelede wat benoem is om op die GR te dien: Elize Janse van Rensburg, Fielies van der Merwe en Hakkies Griesel.Enige vrae oor die GR kan aan admin@fgk.co.za gerig word.

Vrede en genade,

Die FGK personeel