Gebedskalender

Mei 2019 se gebedskalender kan kan hier afgelaai word.

Liewe gemeente

Na die Paasnaweek is ons nou in die seisoen van Paasfees. Dit beteken dat die kerk wêreldwyd fokus op die implikasie van die opstanding vir ons lewens. Hierdie deel van die kerkseisoen strek tot by Pinkster wanneer ons opnuut opgewonde raak oor die bekragtiging met die Heilige Gees.

Die teoloog NT Wright skryf oor dié seisoen: “Easter and Pentecost belong together. Easter commissions Jesus’s followers for a task; Pentecost gives them the necessary equipment to accomplish it.”

Hierdie Mei-uitgawe van ons gebedskalender fokus op die lewe van Jesus. Ons dink dit is gepas in hierdie seisoen. In Hande- linge 1:3 lees ons: “Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat.”

Die woord koninkryk in Grieks is die woord “basileia”. Die kerkvader Originus het na Jesus verwys as die “autobasileia” wat vertaal word as “die koninkryk in ‘n persoon.”

Wanneer ons in hierdie maand na die lewe van Jesus kyk, kan dit ons aanspoor om opnuut in die kreatiwiteit van die koninkryk te leef.

Vrede en genade,

Tom