Gebedskalender

Maart 2019 se gebedskalender kan hier afgelaai word.

GEBED IN DIE SEISOEN VAN LYDENSTYD

Maartmaand is die afskop van die seisoen van Lydenstyd. In hierdie deel van die kerkjaar fokus ons op drie geloofsgewoontes: gebed, vas en die gee van aalmoese. Dié seisoen skop af op Aswoensdag, wat hierdie jaar op 6 Maart val en duur 40 dae (Sondae uitgesluit) voort.

Gedurende Lydenstyd is dit die gebruik om ruimte te maak in ons lewens vir die geloofsdissiplines. ‘n Paar jaar gelede het ek vir ‘n vriend  gevra waarvan hy in Lydenstyd gaan vas. Hy het geantwoord dat hy hom nie iets gaan ontsê nie, maar eerder iets gaan byvoeg. Toe ek dit vir die eerste keer hoor, het ek gedink dit is om te “cheat”. Maar toe ek bietjie dieper nadink, besef ek dat my vriend ‘n ekstra spasie moes skep om meer tyd in gesprek saam met God deur te bring.

In hierdie Maartuitgawe van die gebedskalender wil ons elkeen van julle uitnooi om op ‘n reis saam met ons gebedspan te gaan. Ons gaan elke dag in Lydenstyd ekstra tyd bestee aan die lees van die tekste soos ons dit in die “Book of Common Prayer” kry. Hierdie gebedsboek word deur miljoene Christene wêreldwyd gebruik om elke dag die Woord van God te lees.

Ons wil jou uitnooi om biddend deur elke dag se tekste te lees soos dit in die kalender aangedui is. Terwyl jy die tekste lees, let op wat die Heilige Gees in jou wakker maak. Dit mag selfs wees dat jy een van die gedeeltes gebruik om dieper te lees (die dissipline van lectio divinakan jou hiermee help – gaan loer gerus by www.fgk.co.za/lectiodivina hoe om hierdie manier van lees te beoefen).*

Ons gebed is dat hierdie Lydenstyd vir jou  ‘n verrykende ervaring van bid en Bybellees sal gee. Mag die Here jou ontmoet op verrassende maniere.

Vrede en genade

Tom Smith