Hoe om jou gemoedstoestand te verbeter

Behoort, Besin, Covid-19, Nuus

Wens ons nie almal dat ons met die druk van ’n knoppie dadelik gelukkiger kan voel nie?

Die goeie nuus is dat daar wel dinge is wat ons kan doen om ons gemoed redelik vinnig te lig.

In vyf navorsingstudies het navorsers getoets of dit moontlik is of ons meer positiewe emosies kan ervaar deur ons positiewe ervaring te deel of vir onsself te hou.

Een van die vyf studies het bewys dat wanneer ons, ons positiewe ervarings met andere deel dat dit lei na meer positiewe emosie as om net daaroor te dink.

Dieselfde geld vir ons seëninge tel (dit waarvoor ons dankbaar is). Wanneer ons met ’n ander deel waarvoor ons dankbaar is, het navorsing vasgestel, dan het dit ’n groter impak om ons gemoed te lig en positiewe emosies te aktiveer.

In ’n dankbaarheids-studie het deelnemers wat hul ervaring van dankbaarheid met andere gedeel het meer vergenoegdheid, meer lewenslus en meer geluk ervaar as deelnemers wat hul dankbaarheid net vir hulself gehou het sonder om dit te deel.

Navorsers het gevind dat daar gesondheids-voordele daarin is om mens se dankbaarheid met andere te deel as om byvoorbeeld dit net neer te skryf.

Laastens het navorsers gevind dat positiewe emosies geaktiveer kan word deur die reaksies van andere op die goeie nuus wat ons deel.

Die reaksie van die luisteraar is van kardinale belang omdat dit die hoeveelheid positiewe emosies wat deur die deler beleef word beïnvloed.

’n Entoesiastiese reaksie van ’n luisteraar van ons goeie nuus, of van ’n ervaring waarvoor ons dankbaar is, is bevind om te korrespondeer met gevoelens van nabyheid, toegewydheid asook vergenoegdheid en vertroue in ’n menseverhouding.

Oorweeg dit om jou stof tot dankbaarheid met andere te deel en sodoende ook beter te kan voel.

Jesus se gebed : Johannes 17

Jesus se gebed : Johannes 17

In Johannes 17 lees ons die langste gebed van Jesus. In die erediens het Adri-Marie van Heerden die beeld gebruik dat ons uitgenooi word om hierdie gebed af te luister. In hierdie gebed bid Jesus vir eenheid en ook vir ons ken van God. Dit is maklik om iets te breek,...

read more
Gehoorsaamheid as ‘n gewoonte

Gehoorsaamheid as ‘n gewoonte

Doen dit vir my! Hoeveel ouers het nie al hierdie woorde vir hulle kinders gesê omdat hulle nie een of ander taak wil verrig nie. Kind: "Maar ek wil nie skottelgoed was nie!" Ouer: "Jy doen dit vir my" Hierdie dinamiek probeer 'n verband bring tussen die opdrag en die...

read more
15 Mei 2020 Nuusbrief

15 Mei 2020 Nuusbrief

Geliefdes Verlede Sondag het ons gefokus op Jesus se woorde “Julle moet nie ontsteld wees nie”. Ons is ook steeds besig met ons Pinkstermateriaal. Eerskomende Sondag se erediens fokus op Johannes 14:15-21. Die dienste sal weerregstreeks op YouTube en Facebook...

read more
Waardes vir kinders

Waardes vir kinders

Waardes en ons kinders Die inperkingstyd gee vir ouers die geleentheid om sekere gesprekke met ons kinders te hê waarvoor daar soms nie genoeg tyd is nie. Ons het al voorheen na emosies gekyk. Watter gesprekke kan ons nog met ons kinders voer wat waardevol is? Dalk...

read more
Refleksiegebed

Refleksiegebed

REFLEKSIEGEBED (gebaseer op St. Ignatius van Loyola se Examen-gebed)   *Dit help om dele van hierdie gebed in jou joernaal neer te skryf. 1.Haal ’n paar keer diep asem om rustig te raak en word bewus van God se teenwoordigheid. 2.Vra vir God vir leiding in...

read more
‘n Groot bôrdinghuis

‘n Groot bôrdinghuis

Hoe leef ons tydens hierdie Covid-19 krisis met Jesus se woord, "Julle moet nie ontsteld wees nie"? Johannes 14:1. Hierdie woorde van Johannes 14 is die leesrooster teks in hierdie 5de week van die Paasseisoen. Die seisoen wat ons op die 50-dag pad tot en met Pinkster...

read more
Noodfonds

Noodfonds

FGK Noodfonds This is a relief fund in line with FGK Strategic plan for Beweeg, which is helping people in need. As a church, we have a specific focus, which is integrated and focussed on wholeness and relationships. We are not just a charity distributing handouts....

read more
Betereinder terugvoer

Betereinder terugvoer

Locked down, then what? What happened? On 23 March 2020 the Board of Betereinders reached immediate consensus that the Covid-19 crisis and subsequent lockdown would entail dire effects for society’s most vulnerable individuals. By 25 March the Board approved R75 000...

read more
Beweeg as ons nie mag beweeg nie?

Beweeg as ons nie mag beweeg nie?

Beweeg sonder Beweeg?!   Tydens die inperking wil ons beweeg sonder beweeg en  omgee sonder rondry!   Prakties beteken dit: niemand mag kos of goedere by die kerk aflaai nie, en ook nie versprei sonder die nodige permitte nie. Hoe Beweeg ons as ons nie mag...

read more
As jy die gemeente se nuusbrief wil ontvang vul die volgende in.

As jy die gemeente se nuusbrief wil ontvang vul die volgende in.

Jy is nou ingeteken!

Share This