FGK KATEGESE

Besin. Behoort.Beweeg

Ons is baie opgewonde om hierdie jaar weer saam te werk rondom die formasie van ons kinders. Die geestelike opvoeding van ‘n kind gaan oor hul blootstelling aan die Bybel en persoonlike ervarings met God, maar ook oor wat hul ‘grootmense’ sien doen. Dit is daarom dat ons huisgodsdiens sterk aanmoedig en waarom dit vir ons belangrik is om ons kinders deel te maak van die eerste deel van die erediens.

Dokumente:

Registrasievorm

Temas

Ouerbrief

Laai gerus die vorm

by die kantoor af of

e-pos na: jeug@fgk.co.za

 

 

Huisgodsdiens

 

Huisgodsdiens is ‘n tyd van ontmoeting met mekaar en God. Dit is ‘n spesiale weeklikse tyd waar gesinne met mekaar ‘connect’ en saam groei. Huisgodsdiens is nie primȇr ‘n tyd van instruksie nie, maar eerder saam luister oor wat elkeen besig is om te ervaar, asook om te reflekteer oor die vorige Sondag se lesse en preek.

 

Daar is ‘n huisgodsdiensriglyn op die webwerf, dit bevat praktiese idees oor hoe om die preek en die verskillende Kategeselesse te integreer. Gr.1-7 Ouers word sterk aangemoedig om die ODOS App te gebruik in hierdie tyd. Die Kategese kalender en temas is aangeheg sodat ouers op hoogte kan bly van die spesifieke Bybelkennis waaraan hul kinders blootgestel word.

 

Babas – 2 jariges

 

Tydens die erediens, is die Babakamer beskikbaar vir ouers met babas en kinders wat jonger as 2 jaar is. Indien u enige idees het hoe om hierdie spasie meer gemaklik te maak, kontak ons gerus.

 

2-4 Jariges: Wikkelwurms

 

Wikkelwurms wat gemaklik voel, kan die Dapper Stappers (ouderdomme 4-6) les tydens die erediens bywoon. Ouers is welkom om saam met hul kind die les by te woon totdat hulle gemaklik voel om self te bly. Die Wikkelwurms kan van 8:50 ingeteken word in die Grootsaal. Daar sal 1 lesaanbieder medewerker, en 2/3 assistente aan diens wees elke week. Vir kinders se veiligheid word Wikkelwurms wat saam met die Dapper Stappers klas het, in- en uitgeteken deur ouers.

 

As ‘n alternatief, is die Kleinsaal spasie ook beskikbaar vir Wikkelwurm ouers en kinders, waar die preek steeds uitgesaai word, maar daar ook ‘n speel area is.

 

4-6 Jariges: Dapper Stappers (Gr.RR en Gr.R)

 

Dapper Stappers kan vanaf 8:50 by hul klassie in die Grootsaal ingeteken word. Daar sal een gesamentlike les wees vir Gr.R en Gr.RR. Ouers is welkom om saam met hul kind/kinders by te woon totdat hul gemaklik voel met die klas. Daar sal 1 lesaanbieder medewerker en 2/3 assistente aan diens wees elke week. Vir kinders se veiligheid word Dapper Stapper kinders in- en uitgeteken deur ouers.

 

Op 22 November het ons ‘n spesiale gebedsmoment tydens die erediens, vir die nuwe Graad 1’s van 2021.

 

Kategese Graad 1-7:

 

Graad 1-7 kinders begin altyd saam in die erediens, en word dan rondom 8:15 uitgestuur om direk na hul klasse in die Grootsaal te beweeg. Daar is 4 verskillende medewerkers wat roteer per graad, en ouers word aangemoedig om die medewerkers te leer ken. Ons gaan weer van die materiaal genaamd ODOS (www.odos.co.za) gebruik maak.

 

Elke kind wat geregistreer is sal ‘n boek ontvang wat elke week klas toe gebring moet word. Ons moedig kinders aan om die boeke huis toe te vat sodat ouers kan sien wat in die klas gedoen word om sodoende sinvolle ekstra geprekke te kan voer. Die kaartjies en plakkers wat in lesse gebruik word sal in die klas gehou word.

 

BOEKE EN KURRIKULUM

 

Ons versoek dat ouers asb. bydrae vir die aankoop van die boeke soos volg:

 

Dapper Stappers: Dapper Stapper en Groei gogga kurrikulum, geen boek vir kinders

 

Graad 1: Odos – Bekendste verhale van die Ou Testament R120

 

Graad 2: Odos -Jesus se lewe op aarde R120

 

Graad 3: Odos – Die gelykenisse van Jesus R120

 

Graad 4: Odos – Die gestuurdes R120

 

Graad 5: Odos – Priesters, Profete, Rigters en Konings R120

 

Graad 6: Odos – Boeke van die Ou Testament R60

 

Graad 7: Odos – Boeke van die Nuwe Testament R60

Graad 8-10 – Manna en Genade: geen boek vir tieners, maar bring asseblief ‘n joernaal saam

 

EFT Besonderhede: Fontainebleau Gemeenskapskerk, ABSA 170580109 Verwysing: VAN + Grade Kontant kan ook saamgebring word na kategese toe

 

Graad 1-7: 

Graad 1’s begin saam met die ander grade in die erediens, maar ons versoek dat ouers asseblief hul kind persoonlik sal kom afhaal by hul klas in die Grootsaal, en vir veiligheid uit te teken.

Graad 7:

Die laaste 2 lesse van die jaar skakel die graad 7s by die gr.8-10 klas in om hul te help touwys maak vir graad 8.

Op 22 November, tydens die erediens, het ons ‘n spesiale gebedsmoment vir die nuwe Graad 8’s van 2021. Graad 8-10:

Cecil van der Merwe (Predikant proponent) gaan hierdie jaar die Tiener Kategese behartig, met Daniel, Jozua en Corinne wat ook bydraes lewer. Tieners woon die hele erediens by en word dan 9:45 uitgestuur en vergader tot 10:30 in die Jeugsentrum/A-frame. Ons gaan hierdie jaar aan met die Kurrikulum genaamd ‘Manna en Genade’, ‘n 2 jaar Kurrikulum wat die oorhoofse temas van die Bybel en hedendaagse geloof kombineer.

Tieners neem ook kennis van die kamp geleenthede: #Imagine kamp 27-29 Maart (oor ‘n naweek) en SeeKamp 21-26 September (tydens die September vakansie).

Graad 11: Belydenisklas

Jaco de Witt (Tentmaker Predikant) gaan hierdie jaar die Belydenisklas behartig, met ander FGK personeel wat ook bydraes lewer. Die klas begin amptelik Dinsdag 4 Februarie om 18:00, so gr.11s word aangemoedig om die aand by te woon. Jaco sal dan met die Graad 11s gesels om te besluit op watter aande die Belydenis klas gehou gaan word. Belydenis van Geloof vind op 25 Oktober plaas vir die gr.11s wat die proses getrou voltooi het.

Engelse- en Privaatskole

 Ons is bewus dat sommige van ons kinders onderrig in Engels as eerste taal ontvang. Indien u kind in gr.17 is, en sou verkies om hul ODOS boeke in Engels te ontvang, kontak ons asb. Die lesse op Sondae sal steeds in Afrikaans plaasvind, maar ons vertrou dat die medewerkers sal moeite doen om Engelse leerders te help verstaan en ingesluit laat voel. Die Kategese rooster is huidiglik uitgewerk rondom publieke skoolvakansies. Ons vra dat privaatskool gesinne asseblief die rooster sal dophou en moontlik lesse wat in vakansies gemis word, self met u kind sal behandel. Kontak ons gerus indien u voorstelle of versoeke het rondom hoe ons ook die privaatskole beter kan akkommodeer.

BYWONING EN NUWE SEËLS vir Graad 1-6

Ons is opgewonde om hierdie jaar ‘n Seëls Proses te begin vir kategese. Die kategese kurrikulum volg jaarliks op mekaar om ‘n soliede fondasie van geloof en Bybelkennis by ons kinders te vestig. Dit is dus vir ons as geloofsgemeenskap belangrik om hierdie fondasie saam te bou as ouers en medewerkers. ‘n Seël is ‘n teken dat ‘n kind die jaar se lering voltooi het. Teen die tyd wat ‘n kind dus in Belydenisklas deelneem, het hul reeds 10 Seëls. Hierdie proses is om te verseker dat ons kinders met ‘n soliede fondasie hul lewe as volwassenes kan betree.

Ons moedig dus kinders aan om so gereeld as moontlik hul kategese klasse by te woon. Kinders met ‘n klasbywoning van 75% sal hul seël aan die einde van die jaar op 25 Oktober 2020 by die Kategese Viering ontvang. Indien ‘n les gemis word, kan dit steeds opgevang word deur die VASVRA op die ODOS app te doen en vir ons ‘n ‘screenshot’ te stuur. Dit sal dan steeds bydra na hul klasbywooning.

Ons gaan hierdie jaar met Graad 1-6 begin met die Seëls proses. Ons vra vir ouers om die lesse wat moontlik deur afwesigheid gemis word, op te vang met hul kinders deur die storie saam met hul deur te gaan in hul boeke, en dan die vasvra te voltooi op die ODOS app.

Die vasvra resultate moet dan ‘gescreenshot’ word en aan ons gestuur word via Email (jeug@fgk.co.za) OF WhatsApp na 074 149 9507. Die resultaat se uitslae maak nie saak nie, dit gaan meer oor ‘n bewys van die les wat saam gedoen is.

 

 

 

 

 

 

 

TYD

Babas tot Gr R kom 8:50 in hulle klasse bymekaar

Laerskool en Hoërskool kinders gaan saam met hul ouers erediens toe.

Laerskool word verdaag tydens die diens

Tieners ontmoet na die erediens

 

TYD

Sondag 9:00

Navrae:

jeug@fgk.co.za