Word 'n medewerker in God se koninkryk

Vind jou Plek in FGK

Gebruik jou gawes in een van ons bedieininge in die gemeente. 

Ons gemeente se hartklop bestaan uit die groot verskeidenheid BEDIENINGE wat deur medewerkers gelei word. Die bedieninge is ’n geleentheid vir elke lidmaat om kerk ’te wees’ en te dien. Ons dien mekaar as lidmate en ons dien ons gemeenskap na buite en dit is  hoe ons naasteliefde prakties uitleef. Ons is oortuig dat God ons elkeen uniek gemaak het met gawes, talente en ’n roeping. Ons droom van ’n gemeente waar elke lidmaat ‘ontvang’ en ‘gee’ volgens hoe ons gemaak is en waarvoor ons geroep voel. Ons bedieninge word ondersteun deur groepe en elkeen kan met groot vrymoedigheid deel word en inskakel. 

Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword

Fill 2:6-7

HIERONDER SAL JY 'N KORT VIDEO VIND VAN DIE BEDIENINGE WAT TANS AKTIEF IN ONS GEMEENTE IS. KYK GERUS NA DIE BYGAANDE VIDEO (VAN OMTRENT SO 30 SEKONDES) EN VOLG GERUS DIE SKAKEL AS JY SOU BELANGSTEL EN/OF JY GELEI VOEL DAT JY 'N BYDRA KAN LEWER

Dalk het jy eers 'n paar vrae? Of moontlik wil jy eers 'n gesprek met iemand hê? 

Ons sal baie graag saam jou 'n pad wil stap om meer duidelikheid te gee aan ons bedieninge en hoe jy moontlik jouself kan uitleef.