MM WALTERS

Meister Eckhart

En nou, omdat ons almal volmaaktheid nastrewe

moet ons ophou om te kla voor God,

besef dat die aanloop God en hemel toe

in die sélf en in die stilte lê.

Een ding is nodig Martha, vertel dit aan die susters,

en dit is die alleenloop deur woestyne.

Die liefde is nie groter as dit wat jy daar sal vind nie –

al kon Paulus dáároor liries skrywe vir die Grieke.

God is ín jou. Van Hom staan niks apart nie

en as jy alleen is, is sy geselskap nader.

Afsondering is nodig, na aan die Niks en die Niet

waar God is. En, moet jou nie vermoei met óp beur,

óp na God nie. Hy sal wel áf-kom na jou toe.

Hy streef ook na die mens, sy woonplek.

Gaan dus na die woestyne, maar moet nooit

die woestyn dra in jou hart nie.

Want woestyne groei totdat alles

stil en koud en dood is.