Ons glo in die gemeenskap van die heiliges

Gemeenskap word kreatief los geleef

Een van die temas van die gemeente se luisterseisoen was die uitnodiging om ‘n familie te wees. Op die 26ste September het die gemeente se medewerkers saam geeët aan ‘n lang S-vorm tafel. Ons het saam gekuier en dankie gesê vir die voorreg om die Here ook in die wingerd van Fontainebleau te kan dien. Die idee om buite te kuier is deur een van ons ouderlinge, Jaco de Witt voorgestel, en dit was ‘n fantastiese idee.

As gemeenskap het ons heerlik gekuier en ook geluister na Deon Meiring se musiek. Dit was lekker om Deon se kreatiewe lirieke buite die erediens te geniet. Hy het sy opvoering langs die deure van die kerkgebou bo op die platform gehou.’n Hele klomp van ons gemeentelede het opgemerk dat hierdie spasie nog nooit op ‘n formele manier só gebruik is nie. Die kinders speel wel gereeld in hierdie spasie (dalk omdat hulle kreatiwiteit nog nie leeggetap is nie).

Tydens hierdie geleentheid het ons vir elkeen wat in die gemeente dien dankie gesê. Die gemeente het ongeveer 250 medewerkers wat op verskeie maniere hulle roeping as gemeenteled uitleef en 170 het hierdie aand bygewoon. Ons het ook tydens hierdie aand gepraat oor ‘n paar van die gemeente se volgende inisiatiewe. Ons sal in die volgende paar weke hierdie inisiatiewe belig.

Dankie vir elkeen wat deel was van hierdie aand. Ons dink dit gaan ‘n jaarlikse instelling word!