Die Kragprop Gewoonte

Ons word uitgenooi deur die gewoontes om in te prop by die Bron van Lewe; by die fontein van Lewe voortdurend die water van die lewe te bly kry. Hierdie Gewoonte vir die Goeie Lewe nooi ons uit om te onderskei of ons ingeprop is by die Bron van lewe en nooi ons uit om saam te onderskei hoe ons aangehou ingeprop kan bly.