Refleksie

Een van die geloofsgewoontes wat vir ons belangrik is, is refleksie. Hier aan die einde van die eerste maand in 2019 kan ons terugkyk op ons doen en late. In ons weeklikse huisgodsdiens beantwoord ons weekliks die vrae: “Wat was jou lekkerste in die week?” en “Wat was die slegste van jou week?” Hierdie twee vrae kan ook behulpsaam wees aan die einde van hierdie maand.  

Los gerus vir ons ‘n boodskap met jou lekkerste van die maand