REFLEKSIEGEBED
(gebaseer op St. Ignatius van Loyola se Examen-gebed)

 

*Dit help om dele van hierdie gebed in jou joernaal neer te skryf.

1.Haal ’n paar keer diep asem om rustig te raak en word bewus van God se teenwoordigheid.

2.Vra vir God vir leiding in hierdie gebed en nadenke.

3.Begin terugdink aan jou week. Wat het alles gebeur?
Dink terug sonder enige oordeel, asof jy ’n rolprent van jou lewe die afgelope week sien afspeel, met God aan jou sy. Neem net waar en onthou. Waar was die grootste emosie of gebeurtenisse?

4. Identifiseer gebeurtenisse wat vir jou lewe gegee het, of waar jy dieper bewus was van God se teenwoordigheid en goedheid.Dink ook aan die volgende: Waar was jy ten volle teenwoordig en die beste weergawe van jouself? Waar/wanneer/deur wie is God se liefde en hoop aan jou ten toon gestel?Dank God vir elk van hierdie geskenke.

5. Identifiseer nou gebeurtenisse waar jy moontlik nie op jou beste was nie, waar jy weggedraai het van wat goed of liefdevol was. Vra vir God vir bystand.Waar is jou skadumotiewe of -karakter ontbloot? Waar is daar struwelinge in jou binneste?Waar was daar ontwrigting? Gee dit als oor aan God.

6. Gesels nou met God oor wat jy hierdie week in jou Pinksterrefleksies en gebed beleef het. Wat is God besig om aan jou te openbaar of jou aan te herinner?

7. Kyk nou vorentoe en gesels met God oor wat jy nodig het vir vandag en die naweek.

Jesus se gebed : Johannes 17

Jesus se gebed : Johannes 17

In Johannes 17 lees ons die langste gebed van Jesus. In die erediens het Adri-Marie van Heerden die beeld gebruik dat ons uitgenooi word om hierdie gebed af te luister. In hierdie gebed bid Jesus vir eenheid en ook vir ons ken van God. Dit is maklik om iets te breek,...

read more
Gehoorsaamheid as ‘n gewoonte

Gehoorsaamheid as ‘n gewoonte

Doen dit vir my! Hoeveel ouers het nie al hierdie woorde vir hulle kinders gesê omdat hulle nie een of ander taak wil verrig nie. Kind: "Maar ek wil nie skottelgoed was nie!" Ouer: "Jy doen dit vir my" Hierdie dinamiek probeer 'n verband bring tussen die opdrag en die...

read more
15 Mei 2020 Nuusbrief

15 Mei 2020 Nuusbrief

Geliefdes Verlede Sondag het ons gefokus op Jesus se woorde “Julle moet nie ontsteld wees nie”. Ons is ook steeds besig met ons Pinkstermateriaal. Eerskomende Sondag se erediens fokus op Johannes 14:15-21. Die dienste sal weerregstreeks op YouTube en Facebook...

read more
Waardes vir kinders

Waardes vir kinders

Waardes en ons kinders Die inperkingstyd gee vir ouers die geleentheid om sekere gesprekke met ons kinders te hê waarvoor daar soms nie genoeg tyd is nie. Ons het al voorheen na emosies gekyk. Watter gesprekke kan ons nog met ons kinders voer wat waardevol is? Dalk...

read more
‘n Groot bôrdinghuis

‘n Groot bôrdinghuis

Hoe leef ons tydens hierdie Covid-19 krisis met Jesus se woord, "Julle moet nie ontsteld wees nie"? Johannes 14:1. Hierdie woorde van Johannes 14 is die leesrooster teks in hierdie 5de week van die Paasseisoen. Die seisoen wat ons op die 50-dag pad tot en met Pinkster...

read more
Noodfonds

Noodfonds

FGK Noodfonds This is a relief fund in line with FGK Strategic plan for Beweeg, which is helping people in need. As a church, we have a specific focus, which is integrated and focussed on wholeness and relationships. We are not just a charity distributing handouts....

read more
Betereinder terugvoer

Betereinder terugvoer

Locked down, then what? What happened? On 23 March 2020 the Board of Betereinders reached immediate consensus that the Covid-19 crisis and subsequent lockdown would entail dire effects for society’s most vulnerable individuals. By 25 March the Board approved R75 000...

read more
Beweeg as ons nie mag beweeg nie?

Beweeg as ons nie mag beweeg nie?

Beweeg sonder Beweeg?!   Tydens die inperking wil ons beweeg sonder beweeg en  omgee sonder rondry!   Prakties beteken dit: niemand mag kos of goedere by die kerk aflaai nie, en ook nie versprei sonder die nodige permitte nie. Hoe Beweeg ons as ons nie mag...

read more
As jy die gemeente se nuusbrief wil ontvang vul die volgende in.

As jy die gemeente se nuusbrief wil ontvang vul die volgende in.

Jy is nou ingeteken!

Share This