Tentmakerspos

Gemeenteraad terugvoer- Januarie 2019

Jaco de Witt

Die Gemeenteraad het ’n beroepingsvergadering gehou. Ds. Jurie Schoeman het die Ring verteenwoordig as FGK se konsulent. Tydens die vergadering is Jaco de Witt eenparig as die GR se kandidaat vir die tentmakerspos verkies. Soos ons in die vorige nuusbrief vertel het, is ’n tentmaker ’n dominee wat sy/haar roeping in ’n gemeente vervul terwyl hulle inkomste van ’n ander plek genereer of soos die kerkorde dit verduidelik “nie hul lewensonderhoud van die gemeente ontvang nie”. 

 

Volgens die kerkorde se Artikel 7.4.4 word die kandidaat, Jaco de Witt, vir twee eredienste aan die gemeente bekend gemaak. Jaco is nie onbekend in ons gemeente nie. Hy en sy vrou is lidmate in ons gemeente en Jaco dien as ouderling met preekbevoegdheid. Jy is welkom om op die gemeente se preekbladsy na sy preke te luister. As gemeente is ons dankbaar vir Jaco se vrywillige betrokkenheid in die gemeente. Tydens hierdie twee weke kan enige navrae skriftelik na admin@fgk.co.zagestuur word. Ons vra die gemeente se voorbidding vir hierdie saak.