Tiende maand dankoffer

In die NG Kerk staan Oktober bekend as die Tiendedankoffermaand. Die leiers van die gemeente nooi daarom almal uit om biddend te besluit hoe ons in hierdie maand kan gee uit ons dankbaarheid teenoor die Here. Hierdie gee kan verskillende vorme aanneem.

Dit mag dalk wees dat jul as gesin of jy as individu in hierdie maand besluit om ’n ekstra bedrag bo en behalwe jou normale dankoffer of bydrae te maak. Jy kan ’n ekstra elektroniese betaling maak en dit merk as “10de Dankoffer”. Sondag gaan ons koeverte by die erediens uitdeel. Dit sal ook later in die maand by die inligtingstoonbank beskikbaar wees. Gooi gerus die koevert in die offerandesakkie in of bring dit na die kerkkantoor toe. Nog ’n metode is om die SnapScan-kode hier onder te gebruik.

Vir party van ons gemeentelede kan hierdie maand dalk ’n uitnodiging wees om die eerste keer op ’n maandelikse basis by te dra. Kontak gerus die kantoor as jy ’n debietorder wil opstel. Die Tiendedankoffermaand se doel is om opnuut te dink hoe ons dankbaarheid ook in die gee van ons finansies uitgeleef kan word.

Remember: A stingy planter gets a stingy crop; a lavish planter gets a lavish crop. I want each of you to take plenty of time to think it over, and make up your own mind what you will give. That will protect you against sob stories and arm-twisting. God loves it when the giver delights in the giving. God can pour on the blessings in astonishing ways so that you’re ready for anything and everything, more than just ready to do what needs to be done.
– 2 Corinthians 9:6-8

Bankbesonderhede:

Fontainebleau Gemeenskapskerk
Absa
Tjek: 170580109
Takkode: 632005