Waardes vir kinders

Behoort, Besin, Covid-19

Waardes en ons kinders

Die inperkingstyd gee vir ouers die geleentheid om sekere gesprekke met ons kinders te hê waarvoor daar soms nie genoeg tyd is nie. Ons het al voorheen na emosies gekyk. Watter gesprekke kan ons nog met ons kinders voer wat waardevol is? Dalk kan waardes ons help!

Santie Thomas is een van ons gemeentelede. Sy is ‘n  Maatskaplike werker in privaatpraktyk en ook ‘n spelterapeut.  Sy is die laaste paar jaar ook betrokke by Fontainebleau Laerskool waar sy saam met ‘n kollega  ‘n program aanbied vir die skool om ‘n vasgstelde aantal waardes vas te lê as deel van die skool se kultuur om sodoende almal se gedrag en optrede teenoor mekaar positief te probeer beïnvloed.

Die waardes waarop sy die skool help fokus is:

  1. Respek
  2. Verantwoordelikheid
  3. Volharding
  4. Geduld
  5. Empatie

Santie sê,

Waardes gaan oor wie jy is as mens en wat jy gee aan ander. Waardes is die basiese reëls of standaarde waarvolgens elke mens sy lewe inrig. En dit is op die ou einde wat jou karakter bepaal.

In hierdie onderhoud vertel Santie oor die projek en gee praktiese advies vir ouers oor hierdie waardes gedurende die inperkingstyd.

Sy sê onder andere dat ons dalk as gesinne kan dink oor hoe ons sal wil hê ons gesin moet funksioneer:

– Ons kry dalk tyd om te wonder oor wat dit is wat regtig belangrik is. Wie ons as gesin is en wat ons gee aan ander?
– Hierdie tyd leer ons baie van geduld: Dit leer ons om verantwoordelik op te tree itv van sosiale veiligheid ter wille daarvan om lewens te spaar.
– Dit leer ons om Empatie te hê met ander wat saam met ons in die huis is. Te probeer verstaan hoe ander voel en hoe ander dink.
– Dit leer ons baie van Volharding – om aan te hou en moed te hou en planne te maak.

Jy is welkom om Santie hier te epos.

Luister hier na die onderhoud:

Jesus se gebed : Johannes 17

Jesus se gebed : Johannes 17

In Johannes 17 lees ons die langste gebed van Jesus. In die erediens het Adri-Marie van Heerden die beeld gebruik dat ons uitgenooi word om hierdie gebed af te luister. In hierdie gebed bid Jesus vir eenheid en ook vir ons ken van God. Dit is maklik om iets te breek,...

read more
Gehoorsaamheid as ‘n gewoonte

Gehoorsaamheid as ‘n gewoonte

Doen dit vir my! Hoeveel ouers het nie al hierdie woorde vir hulle kinders gesê omdat hulle nie een of ander taak wil verrig nie. Kind: "Maar ek wil nie skottelgoed was nie!" Ouer: "Jy doen dit vir my" Hierdie dinamiek probeer 'n verband bring tussen die opdrag en die...

read more
15 Mei 2020 Nuusbrief

15 Mei 2020 Nuusbrief

Geliefdes Verlede Sondag het ons gefokus op Jesus se woorde “Julle moet nie ontsteld wees nie”. Ons is ook steeds besig met ons Pinkstermateriaal. Eerskomende Sondag se erediens fokus op Johannes 14:15-21. Die dienste sal weerregstreeks op YouTube en Facebook...

read more
Refleksiegebed

Refleksiegebed

REFLEKSIEGEBED (gebaseer op St. Ignatius van Loyola se Examen-gebed)   *Dit help om dele van hierdie gebed in jou joernaal neer te skryf. 1.Haal ’n paar keer diep asem om rustig te raak en word bewus van God se teenwoordigheid. 2.Vra vir God vir leiding in...

read more
‘n Groot bôrdinghuis

‘n Groot bôrdinghuis

Hoe leef ons tydens hierdie Covid-19 krisis met Jesus se woord, "Julle moet nie ontsteld wees nie"? Johannes 14:1. Hierdie woorde van Johannes 14 is die leesrooster teks in hierdie 5de week van die Paasseisoen. Die seisoen wat ons op die 50-dag pad tot en met Pinkster...

read more
Noodfonds

Noodfonds

FGK Noodfonds This is a relief fund in line with FGK Strategic plan for Beweeg, which is helping people in need. As a church, we have a specific focus, which is integrated and focussed on wholeness and relationships. We are not just a charity distributing handouts....

read more
Betereinder terugvoer

Betereinder terugvoer

Locked down, then what? What happened? On 23 March 2020 the Board of Betereinders reached immediate consensus that the Covid-19 crisis and subsequent lockdown would entail dire effects for society’s most vulnerable individuals. By 25 March the Board approved R75 000...

read more
Beweeg as ons nie mag beweeg nie?

Beweeg as ons nie mag beweeg nie?

Beweeg sonder Beweeg?!   Tydens die inperking wil ons beweeg sonder beweeg en  omgee sonder rondry!   Prakties beteken dit: niemand mag kos of goedere by die kerk aflaai nie, en ook nie versprei sonder die nodige permitte nie. Hoe Beweeg ons as ons nie mag...

read more
As jy die gemeente se nuusbrief wil ontvang vul die volgende in.

As jy die gemeente se nuusbrief wil ontvang vul die volgende in.

Jy is nou ingeteken!

Share This