Ons is ’n NG Kerk wat geroep is om saam met God te leef en te werk. Ons glo dat God ons hier in Johannesburg as ’n lewegewende fontein geplaas het. Ons het die voorreg om aan die avontuur van die koninkryk deel te neem deur die uitnodigings van die Drie-Enige God om te Besin, Behoort en te Beweeg.

Die uitnodiging om te Besin leer ons om daagliks na God te luister en as volgelinge van Jesus te groei.

Die uitnodiging om te Behoort leer ons om saam met ander gelowiges tyd te spandeer en ons lewens en tafels te deel soos ons saam eet en dien.

Die uitnodiging om te Beweeg leer ons om God se liefde vir almal te koester en dat ons deelneem aan God se roeping om die wêreld ’n beter plek te maak. Ons werk nou saam met die organisasie Betereinders, spesifiek ten opsigte van rekonsiliasie en restitusie.

Ons webtuiste is ‘n venster op ons lewe as ‘n gemeenskap. Jy is welkom hier. Blaai gerus in hierdie webblad rond. Ons gemeente het ‘n wonderlike koffiewinkel met die naam Bridge waar jy kan kom kuier deur die week. Kom maak gerus ‘n draai om in lewende lywe te kom groet.

2020 se Kalender kan hier afgelaai word.

Koffiewinkelnuus

FGK is ’n gemeente wat Beweeg. Ons Beweeg nie net na buite nie, maar skep ook ’n kultuur van gasvryheid wat ’n innooi-...

Eredienstye

Sondag se eredienstyd is: 9:00am  

 

Kategese:

Die tieners woon die erediens by waarna hulle in kleiner groepe gesprek voer.

Die voorskool- en laerskoolkinders woon die eerste deel van die erediens by en verdaag dan na hulle verskillende klasse.

Adres

Die kerk van Jesus is nie ’n gebou nie, maar ons kom wel saam op ’n spesifieke plek (behalwe ons huise).

Ons gemeenskaplike gebou is op die hoek van 4de Straat en Rabiestraat in Fontainebleau, Randburg.

Tel: 011-796-6800

e-pos: office@fgk.co.za

 

FGK Bankbesonderhede:

Naam: Fontainebleau Gemeenskapskerk

Bank: Absa

Tipe: Tjek

Rek nr: 170580109

Tak: 632005