In hierdie tyd van Covid-19 staan die kerk van Jesus voor die geleentheid om opnuut te ontdek wat kerkwees beteken.Ons glo dat hierdie uitdagende tye ons ’n geleentheid bied om nie minder nie, maar meer kerk te wees. Volg gerus hierdie skakel vir hulpmiddels wat jou kan help om as dissipel van Jesus ook in hierdie tyd te leef. Klik hier vir die Regering se webblad met inligting oor Covid-19.

 

Ons is ’n NG Kerk wat geroep is om saam met God te leef en te werk. Ons glo dat God ons hier in Johannesburg as ’n lewegewende fontein geplaas het. Ons het die voorreg om aan die avontuur van die koninkryk deel te neem deur die uitnodigings van die Drie-Enige God om te Besin, Behoort en te Beweeg.

Die uitnodiging om te Besin leer ons om daagliks na God te luister en as volgelinge van Jesus te groei.

Die uitnodiging om te Behoort leer ons om saam met ander gelowiges tyd te spandeer en ons lewens en tafels te deel soos ons saam eet en dien.

Die uitnodiging om te Beweeg leer ons om God se liefde vir almal te koester en dat ons deelneem aan God se roeping om die wêreld ’n beter plek te maak. Ons werk nou saam met die organisasie Betereinders, spesifiek ten opsigte van rekonsiliasie en restitusie.

Tydens hierdie krisis is ons webtuiste ‘n venster op ons lewe as gemeenskap. Jy is welkom hier. Blaai gerus in hierdie webblad rond.

Eredienstye

Sondag se eredienstyd is: 9:00am in hierdie tyd saai ons dit uit op die gemeente se Facebook en YouTube bladsye. Dit kom ook later in die dag onder die Preke afdeling.  

 

Kategese:

Ons is besig om te dink hoe ons in hierdie tyd die gemeente se kinders in die “lockdown” kan help om saam met hulle ouers te groei. Kyk gerus na die Huisgodsdiens bladsy vir idees.

Adres

In hierdie merkwaardige tye is die kerk se adres versprei deur die hele dorp. Hier is ‘n mooi verduideliking hiervan:

Omdat ons kantoor ontruim is, gebruik ons die gemeente se WhatsApp nommer vir kommunikasie.

Tel: 074 149 9507

e-pos: office@fgk.co.za

 

FGK Bankbesonderhede:

Naam: Fontainebleau Gemeenskapskerk

Bank: Absa

Tipe: Tjek

Rek nr: 170580109

Tak: 632005